JOURNAL.DANCE.LV

September 18, 2015 at 9:54 am

Iznākusi grāmata par japāņu kustību mākslu butō

Iznākusi grāmata par japāņu kustību mākslu butō
Print pagePDF page

Apgāds ”Mansards” pirmo reizi latviešu valodā izdod grāmatu par japāņu kustību mākslu butō. Grāmatas idejas autore, sastādītāja un redaktore ir Simona Orinska – starpdisciplināra māksliniece, deju un kustību terapeite, horeogrāfe. Pastiprināti interesējoties par psihes un ķermeņa mijiedarbību, Simona Orinska iepazinusies ar japāņu kultūrā radušās butō dejas principiem. Šobrīd, izzinot butō izmantojumu deju un kustību terapijā, sastādīts izzinošs un uz zinātniskiem rakstiem balstīts pētniecisks darbs, kas ļauj ar mākslas fenomenu iepazīties latviešu valodā. Tādējādi butō atzīmē savu desmitgadi Latvijā.

Autore, kopā ar saviem studentiem un butō praktizētājiem, interesentiem visā pasaulē, kuru raksti ir lasāmi grāmatā, noteikusi trīs galvenos mērķus – uzsākt padziļinātu sarunu par kustību mākslu Latvijā, pievērst uzmanību nozīmīgam mākslas veidam pasaulē, kas ietekmējis kultūru, un atstāt liecību ar nopietnu avotu, kas pretendē uz zinātnisku skatu. Šī grāmata ir izzinošs materiāls jebkuram, kam interesē deja, teātris, kustība, kultūra un, protams, butō kā fenomens.

Apjomīgais rakstu krājums sakārtots 3 nodaļās. I nodaļa apskata butō vēsturi un estētiku, II nodaļa iepazīstina ar autoru pētījumiem par butō mijiedarbību ar dažādām mākslas, terapijas un budisma formām, III nodaļa atklāj butō ietekmes un izpausmes Baltijas kultūrtelpā.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda un ”Antalis” atbalstu.

0 likes Izglītība un pētniecība , Ziņas
Share: / / /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.