JOURNAL.DANCE.LV

January 8, 2014 at 11:10 am

ABLV Charitable Foundation grantu konkurss laikmetīgās mākslas notikumiem

ABLV Charitable Foundation grantu konkurss laikmetīgās mākslas notikumiem
Print pagePDF page

ABLV Charitable Foundation izsludina ikgadēju konkursu līdzfinansējuma piešķiršanai Laikmetīgās mākslas izstāžu un notikumu organizēšanai no 2014.gada 15.februāra līdz 2015.gada 31.decembrim. Šogad pieteikumus varēs iesniegt divās kārtās: no 3.-20.janvārim projektiem, kuru norise plānota 2014.gadā un/vai 2015.gadā, un no 13.-27.oktobrim projektiem, kuru norise plānota 2015.gadā.

Grantu programmas ietvaros pieejamais finansējums ir 50 000 eiro uz diviem gadiem. Vienam projektam tiks piešķirts līdz 10 000 eiro un līdz 75% no projekta kopējām izmaksām. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pirmajai kārtai ir 2014.gada 20.janvāris (līdz plkst. 23.59), nosūtot elektroniski uz e-pastu maksla@ablv.org. Grantu konkursa nolikums, pieteikuma forma un budžeta forma ir pieejami Fonda mājas lapā www.ablv.org.

Uz grantu var pretendēt biedrība vai nodibinājums; pašvaldība vai tās iestāde, vai pašvaldību veidota aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu; valsts iestāde vai valsts aģentūra, kuras darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu.

„Atbalstot nacionāla mēroga sabiedriski nozīmīgus laikmetīgās mākslas notikumus Latvijā, šogad esam plānojuši palielināt maksimālo pieejamo finansējumu. Lai kuratori un projektu vadītāji varētu savlaicīgi plānot notikumu norisi, šogad rīkosim divas projektu pieteikumu iesniegšanas kārtas,” atzīmē valdes priekšsēdētāja Zanda Zilgalve.

ABLV Charitable Foundation 2006.gadā dibināja ABLV Bank akcionāri Ernests Bernis un Oļegs Fiļs, lai īstenotu dzīvē savas pamatvērtības un sekmētu uzņēmēju atbildību par sabiedrību un vidi. Fonds darbojas kā galvenais ABLV Bank partneris labdarības jomā, atbalstot radošus cilvēkus un izcilas organizācijas, kas iegulda pūliņus un zināšanas, lai sasniegtu visiem svarīgus mērķus – veidotu saliedētu, pārtikušu un drošu sabiedrību. Fonda uzmanības lokā ir laikmetīgā māksla, bērni un jaunieši, izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstība. Aizvadītajos gados fonds ir atbalstījis vairāk kā 200 projektus, piešķirot tiem finansējumu 1 000 000 EUR apmērā.

0 likes Kultūrpolitika un infrastruktūra , Ziņas
Share: / / /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.