JOURNAL.DANCE.LV

February 25, 2013 at 9:48 pm

Saruna “Cik laikmetīga ir laikmetīgā māksla?”

Saruna “Cik laikmetīga ir laikmetīgā māksla?”
Print pagePDF page

Ceturtdien, 28. februārī, plkst. 18:30 Laikmetīgās mākslas centra (LMC) Ofisa galerijā norisināsies atvērtā saruna „Cik laikmetīga ir laikmetīgā māksla?”, kuru vadīs Kārlis Vērpe. Diskusijas pieteiktā tēma ir provokācija, kas gan iekļaujas laikmetīgās mākslas spēles noteikumos, ja vien tādi pastāv, vienlaicīgi aktualizējot jautājumu, kas ir laikmetīgā māksla un ko ar šo jēdzienu saprast. Jautājums gana aktuāls arī dejas kontekstā, tāpēc DANCE.LV žurnāls rosina paklausīties un padomāt.Sarunas dalībnieki ir mākslinieks Kristaps Epners, filozofs Ģirts Jankovskis, mākslas zinātniece, kuratore Ieva Astahovska un Tukuma Mākslas muzeja vadītāja, mākslas zinātniece Līga Lindenbauma. Sarunā piedalīties var jebkurš interesents. Ieeja – bezmaksas.

Lai sasniegtu sarunai izvirzīto mērķi – izskaidrotu laikmetīgās mākslas jēdzienu, diskusijas vadītājs Kārlis Vērpe ir izvirzījis trīs vadlīnijas. Pirmā attiecas uz skaidrības ieviešanu vārda „laikmetīgs” lietojumā.

Uz ko tas attiecas – laika periodu vai pašu mākslu? Vai mākslas laikmetīgumu nosaka laiks, kurā tā radīta, vai arī šīs mākslas specifika? Ja laiks – tad kopš kura laika laikmetīgā māksla ir sākusies un kāda varētu izskatīties tās nākotne? Vai būt laikmetīgam vairs maz ir laikmetīgi?

Tā kā atbilde tikai par labu laikmetīgā saistībai ar laiku mūs novestu pie atziņas, ka laikmetīgs ir viss, kas šajā laikā mākslas kontekstā ir ticis un tiek radīts, tad neizbēgami diskusijā tiks iesaistīta otra vadlīnija – mākslas specifikas, tās izpausmes iezīmju apspriešana. Kas ir tas, kas kādu mākslasdarbu ļauj saukt par laikmetīgu, bet citu – nē?

Paralēli laikmetīga mākslasdarba pazīmju skaidrošanai, diskusijas dalībnieki tiks aicināti pārdomāt, vai laikmetīgs nozīmē ko jaunu, šim laikam, šodienas cilvēka vajadzībām atbilstošu, iepretim iepriekšējam kvalitatīvi nākamā vai pat augstākā pakāpē esošu u.tml.

Ar otro diskusijas vadlīniju cieši saistīta ir trešā – laikmetīgās mākslas (kultūr)politiskā loma. Saskaņā ar vairākām laikmetīgo mākslu pavadošām teorijām šādu lomu spēlē jebkurš jebkādā mākslas kontekstā, turklāt viens no laikmetīgas mākslas uzdevumiem ir šo lomu nemitīgi tematizēt un aktualizēt.

Saruna norisinās mākslinieces Ingas Erdmanes izstādes „Atzīstos, ka kļūdījos saskaitot. Sistēmas kļūda, krimināllieta Nr. 15890013311” ietvaros. Ekspozīcija ir apskatāma līdz 1.martam Laikmetīgās mākslas centra Ofisa galerijā, Alberta ielā 13, 7. stāvā. Ieeja izstādē un dalība diskusijā – bezmaksas.

0 likes Izglītība un pētniecība , Kalendārs , Ziņas
Share: / / /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.