JOURNAL.DANCE.LV

April 27, 2012 at 11:46 am

DANCEPUNKC gatavojas laikmetīgās dejas dienai

DANCEPUNKC gatavojas laikmetīgās dejas dienai
Print pagePDF page

DANCEPUNKC gatavojas Dejas dienai un palasa šādas tādas avīzītes. Izrādās starpkaru perioda presē vieta dejai atradusies dažnedažādos veidos. Piemēram, laikraksts “Latvijas Kareivis” bijis viens no aktīvākajiem dejas aprakstītājiem, turklāt īpašu uzmanību pievērsis dejas erotiskajiem aspektiem. DANCEPUNKC tajos brīžos, kad nebūs aizņemts ar tādām kustībām, kuru laikā grūti lasīt, turpinās šķirstīt vecās avīzes un dalīties ar atradumiem.

Šodien mazliet par Fantāzijas deju jeb to, kā notiek, kad nākas saskarties ar vēl nepieredzētām dejas formām. Interesanti, ka jauno pieredzi gūst tieši aktieri. Ko domā mūsdienu aktieri, kad savas vīzijas izrādē iemieso laikmetīgajā dejā skolots horeogrāfs?

Brīvā Zeme: Sestdiena, 18. decembris, 1937

Reiz bija

Ludvigs Šanteklers “Jautri nostāsti no mākslinieku un literātu dzīves”:

Fantāzijas deja

Kāda plastikas skolotāja sarīkojusi Nacionālā teātrī savu skolnieku vakaru. Divi teātra aktieri arī ieradušies un noskatās priekšnesumos. Pašlaik liela dejotāju grupa kustas uz skatuves dēļiem, mētā pa gaisu plīvurus. «Lūdzu, vai jūs nevarētu pateikt, kas tā ir par deju?» aktieri jautā kādam vecākam skatītājam, kam programa rokā. «Tā ir fantāzijas deja.» «Kāpēc fantāzijas deja, ka te meitenes vienkārši pa skatuvi grozās?» aktieri brīnās. «Tāpēc to sauc par fantāzijas deju, ka skatītājam ir vajadzīga liela fantāzija, lai te saskatītu deju,» svešais stāsta.

0 likes Dancepunkc , Hronika
Share: / / /

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.