DANCE.LV žurnāls tiek veidots kā analīzes, sarunu un informācijas platforma par profesionālās dejas norisēm, aktuālajiem procesiem, pētniecību, vēsturi, izglītību, notikumiem un tendencēm Latvijā, kā arī tuvākās un tālākās kaimiņvalstīs. Ikviens ir aicināts komentēt jebkuru publikāciju un arī piedāvāt savas tēmas un jautājumus. Aicinām komentāru sadaļā lietot savu īsto vārdu un uzvārdu.

DANCE.LV žurnālā galvenais akcents tiek likts uz laikmetīgo deju, kura aizvien vairāk sazarojas un iziet ārpus Latvijas robežām, vienlaikus vēl aizvien esot gana neizprasts un pārprasts žanrs. Taču vārdu „laikmetīgs” mēs izprotam arī plašākā nozīmē – kā aktuālie, novatoriskie, „neierāmējamie” un starpdisciplinārie procesi profesionālajā dejas mākslā kopumā.

Mūsu mērķis ir veicināt profesionālās dejas mākslas attīstību, prestižu un pieejamību. DANCE.LV žurnālam būtu jākļūst par ērti lietojamu un vienmēr pieejamu informācijas avotu  Latvijas un ārvalstu dejas profesionāļiem, studentiem,  dejotājiem, kas vēl tikai domā par profesionālu karjeru, un galvenais – skatītājiem.

DANCE.LV žurnāls vēlas būt pieejams un saistošs ikvienam lasītājam, kas interesējas par deju. Centīsimies kliedēt mītu par laikmetīgās dejas nesaprotamību un elitārismu. Lūdzu, rakstiet, ja mēs par to piemirstam!

Regulāri DANCE.LV žurnāls veido publikācijas žurnālā Mūzikas Saule.